Tellen vanuit de ruimte

04februari2015
Bron: kennislink.nl

Het lijkt zo'n goed idee: populaties van wilde dieren tellen met behulp van satellietbeelden. Maar dat was nog niet zo eenvoudig. Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben nu toch aangetoond dat het kan, zij telden dieren in het Masai Mara Nationaal park in Kenia.

Kennis van aantallen wilde dieren is van essentieel belang voor het beheer en het behoud van die diersoorten. Traditioneel gebeurt dat met tellingen vanaf de grond of vanuit vliegtuigjes. Dit werkt vaak verstorend op de dieren en is ook zeer arbeidsintensief en kostbaar.

Dieren tellen met satellietbeelden lijkt een goed alternatief, maar is nog niet zo eenvoudig. Zo zijn de meeste dieren slechts enkele pixels groot en wordt het beeld vaak verstoord door wolken of vegetatie.

Dr. Zheng Yang van de Universiteit Twente heeft het wel voor elkaar gekregen. Hij toonde voor de eerste keer aan dat met de nieuwste generatie satellietbeelden een vrij nauwkeurige schatting van het aantal dieren op grote open gebieden gemaakt kan worden. Hiervoor zijn een hoge beeldresolutie, snellere computerverwerking en beeldanalyse en betere algoritmen essentieel.

Tellingen met deze nieuwe methode wijken gemiddeld 8,2 procent af van handmatige tellingen. Met vervolgonderzoek kan dit nog verbeteren. Ook voor het onderscheiden van verschillende diersoorten is vervolgonderzoek nodig, dat is nu nog niet mogelijk. Maar de eerste resultaten leiden zijn wel positief, en deze methode is veel goedkoper en minder arbeidsintensief dan de traditionele methoden.

Yang Z. et al., Spotting East African Mammals in Open Savannah from Space, PLoS ONE (31 december 2014)