Huisvesting en Verzorging van de Europese Boomkikker

De familie van de boomkikkers (Hylidae) bestaat uit ruim 37 geslachten. De meeste leven in bomen en bezitten hechtschijfjes aan de tenen. Een van deze geslachten is het geslacht Hyla. Uit dit geslacht komen de Europese boomkikker (Hyla arborea), de Zuid-Europese boomkikker (Hyla meridionalis), de groene boomkikker (Hyla cinerea), de grijze boomkikker (Hyla versicolor), de Pacifische boomkikker (Hyla regilla) en de Hyla gratiosa, welke geen Nederlandse naam heeft. Deze verschillende soorten kunnen allen op dezelfde wijze verzorgd worden als de Europese boomkikker.
De Europese boomkikker is een bekende soort voor liefhebbers in Europa, de soort komt voor van Zuid-Limburg tot de Kaspische Zee. De Europese boomkikker wordt slechts 5 cm lang. De kleur van de Europese boomkikker varieert. Meestal zijn ze grasgroen, maar dit kan veranderen in bruin of beige.

De Europese boomkikker is een beschermde diersoort volgens de Flora- en Faunawet en volgens de Habitatrichtlijn. Dit betekent dat de Europese boomkikker alleen gehouden mag worden wanneer hier een ontheffing voor is.