Kromsnaveligen

Papegaaien (waaronder de ara's, lori's, parkieten en kaketoes) zijn goed te herkennen aan hun grote kop, korte hals en vooral aan hun sterke, kromme snavel. Papegaaien zijn planteneters. Naast vruchten eten ze ook zaden en noten, die ze moeiteloos kraken. Veel papegaaien zijn prachtig gekleurd. Deze vogels zijn intelligente dieren die in de natuur allerlei geluiden van elkaar en van andere dieren kunnen imiteren. In gevangenschap kunnen sommige soorten zelfs mensen verstaanbaar napraten.
In gevangenschap planten papegaaien zich niet snel voort. Men haalt dan vaak een nieuwe "voorraad" uit het wild. Hierdoor zijn sommige soorten zeldzaam geworden.
Een papegaai is een vogel uit de familie Psitacidae. Kleine papegaaiachtigen zijn onder meer parkieten en agapornissen. Het woord "papegaai" is afkomstig van een Afrikaans woord apampakai dat babbelziek betekent.

Papegaaien hebben een korte hals en poten met vier tenen, waarbij twee tenen naar voren staan en twee naar achteren. Dit maakt de vogels tot zeer behendige klimmers. Bij het klimmen wordt ook de snavel gebruikt. In tegenstelling tot andere vogels hebben papegaaien geen vetproducerende stuitklier waarmee ze hun verenkleed in conditie kunnen houden. In plaats daarvan gebruiken papegaaien hun donsveren, die verpulveren tot een natuurlijk talkpoeder.
Papegaaien klauteren meer dan ze vliegen en brengen de meeste tijd door in bomen. Op de grond vertonen ze zich zelden. Het zijn zeer sociale vogels die in groepen leven en binnen de groep ook nauw samenleven met een partner. In een papegaaienhuwelijk domineert het vrouwtje, dat 'pop' wordt genoemd.

Papegaaien in gevangenschap worden veelal gekortwiekt om wegvliegen te voorkomen. Papegaaien kunnen een hoge leeftijd bereiken (50 jaar of meer) en het gebeurt daarmee nogal eens dat ze in gevangenschap hun eigenaar overleven. Omdat papegaaiachtigen van nature zeer sociaal zijn, richten tamme papegaaien zich sterk op hun menselijke eigenaar. Wel hebben ze vaak een sterke voorkeur voor enkel mannen of vrouwen. Op de andere sekse kunnen ze fel reageren.

  • Papegaaiachtigen met een kuif

  • Een bijzondere groep binnen de papegaaiachtigen vormen de kaketoes (Cacatudidae). Ze komen voor in Australië, Nieuw-Guinea en de Filippijnen. Hun naam is afkomstig van het woord cacatua dat in Maleisië nijptang betekent. Dit slaat op hun bijzonder sterke kromme snavel. Alle kaketoesoorten zijn in het bezit van een kuif die bij agressie en angst overeind wordt gezet. Hierdoor krijgt de vogel een meer imponerend uiterlijk. Dit wordt versterkt door wild heen en weer te bewegen en het uitspreiden van vleugels en staartveren. De kuif heeft soms een andere kleur dan het lichaam. Kaketoes zijn bijzonder speelse en aanhankelijke vogels die zich, in tegenstelling tot papegaaien, kunnen hechten aan meerdere personen. De meeste soorten zijn wel behoorlijk vernielzuchtig en luidruchtig.