Huisvesting en Verzorging Duizenpootachtigen

Tot de duizendpootachtigen behoren o.a. de duizendpoot en de miljoenpoot. Ze leven vooral in bossen, onder een bladerdek of rottend hout.
Duizendpootachtigen hebben zich in sterke mate aangepast aan het leven op het land. Ook de waterdieren onder hen stammen af van op het land levende vormen. Ze voeden zich met kleine diertjes.