Voortplanting Jufferkraanvogel

Koppelen

Het is niet vanzelfsprekend dat twee kraanvogels die bij elkaar gezet worden een koppel worden. De makkelijkste manier om koppels te vormen, is om ongeveer tien kraanvogels bij elkaar te laten lopen op een grasveld van ten minste 1000 vierkante meter. Kraanvogels kunnen elkaar dan opzoeken en ontwijken. Zodra twee vogels altijd samen lopen, kan dit koppel in een apart verblijf gehuisvest worden. Het is makkelijk als alle kraanvogels in de groep individueel herkenbaar zijn, door het gebruik van gekleurde ringen.

Zorg voor de jongen

Een koppel kraanvogels kan de eieren ook zelf uitbroeden en zelf voor de kuikens zorgen. In april begint het vrouwtje met het maken van een nest. Het nest bestaat uit een kuiltje in het zand, met enkele takjes eromheen. Kraanvogels houden van overzicht tijdens het broeden, dus het nest wordt op een open plaats gemaakt. De verzorger dient nestmateriaal ter beschikking te stellen. Nestmateriaal kan bijvoorbeeld bestaan uit kleine takken.
In april kunnen de eerste eieren gelegd worden. Een voltallig legsel bestaat uit 2 of 3 bruingevlekte eieren. Als toch eieren zouden worden weggenomen, wordt meestal een nieuw legsel geproduceerd. Nadat het laatste ei gelegd is, begint het vrouwtje te broeden. Na 35 dagen broeden, komen de eieren uit. De hen zorgt voor de kuikens. Op een aantal plaatsen dient voer ter beschikking gesteld te worden, zodat de kuikens onbeperkt de gelegenheid hebben om te eten.