Huisvesting Dwerggoerami

Omheining

Draadgoerami's stellen geen extreem hoge eisen aan de watereigenschappen. Wanneer de pH tussen de 6,0 en 8,0 zit zal de vis goed gedijen. Met een dH tussen de 5,0 en 19,0 en een temperatuur tussen de 25 en 28°C zullen de vissen zeer tevreden zijn.

Vloer

Voor de vloer dient men 25-30 kg donker gekleurd grind in verschillende korrelgrootten van 2 tot 20 mm te gebruiken. Dit grind dient het liefst dooreengemengd te zijn.
Dit grind dient grondig uitgewassen te worden. Bij de voorruit moet de laag grind minstens 3 cm dik zijn, naar achteren en naar opzij dient het grind tot 10 cm hoog op te lopen, zodat de plantenwortels er goed houvast in hebben.

Onderhoud

Een regelmatige waterverversing is verplicht. Eenmaal in de 14 dagen is noodzakelijk. Het gebruik van een filter kan nooit kwaad. Men kan in het algemeen gewoon leidingwater gebruiken. Speciale maatregelen om het water te ontharden of aan te zuren zijn zelden nodig. Een aquarium voor draadgoerami's kan worden uitgerust met een filter van het normale, motorgedreven type. Een buitenfilter heeft meestal de voorkeur, gezien de betere toegankelijkheid en het grotere filtervolume. Daarbij is het van belang dat de filteruitstroom zo wordt gericht dat er ook rustige zones aan het wateroppervlak overblijven, waarin de planten goed kunnen gedijen en de vissen hun schuimnest kunnen bouwen. Straalpijpen of injectoren op de filteruitlaat zijn hier niet op hun plaats. Men kan het beste de uitlaatslang van het buitenfilter zonder een speciaal mondstuk onder de waterspiegel laten uitkomen. Dat is ook goed voor de planten, omdat de kooldioxide die bij de ademhaling van de vissen en de planten zelf, alsook bij de stofwisseling van bacteriën ontstaat niet zo snel wordt uitgedreven.

Omgeving

Naast decoratiematerialen als kienhout, aardewerk bloempotten, kan men ook gebruik maken van dichte bossen planten. Er moeten ook drijfplanten aanwezig zijn, omdat die vaak worden gebruikt als steun materiaal voor het schuimnest. Vooral het Watervorkje (Riccio fluitons) en Eikenbladvaren (Ceratopteris cornuto) zijn daarvoor heel geschikt. De laatstgenoemde soort biedt door zijn afhangende wortelbundels goede bescherming aan zowel volwassen als jonge goerami's.
Een dekruit kan hierbij niet worden gemist, want in de droge kamerlucht verschrompelen de bladen snel. Mosselplanten (Pistio stratiotes) en Waterhyacinten (Eichhornio crossipes) zijn ook wel decoratief, maar ontwikkelen zich in een aquarium helaas niet zo goed.

Maten

Een aquarium voor draadgoerami's mag niet te klein zijn. Draadgoerami's zijn schuimnestbouwers. De mannetjes vestigen daarom een territorium dat ze tegen andere vissen verdedigen, en vooral tegen soortgenoten. Het aquarium moet minstens een meter lang zijn en over voldoende schuil mogelijkheden beschikken, zodat andere vissen zich voor de territoriumbezitter in veiligheid kunnen brengen.