Gezondheid Spatzalm

Algemeen

Karperzalmen kunnen uiteenlopende ziekteverschijnselen vertonen. Van het zich niet op hun gemak voelen via allerlei parasitaire en bacteriele infecties tot onschuldige maar vaker kwaadaardige tumoren. Nieuw aangekochte vissen moeten een paar dagen in een quarantainebak verblijven en op hun gedrag en eventuele ziektesymptomen worden gecontroleerd.
Ziekte kan ook spontaan optreden, zonder dat er nieuwe vissen worden ingezet. Wanneer dit het geval is dient men toch de waterwaarden eens te controleren.
Er zijn veel bacterien ide infecties kunnen veroorzaken, en vaak is daar dan weinig meer aan te doen. Bij vissen herkent men bacterieziekten aan het gedrag (geen zin in zwemmen, afzondering van de groep) en uiterlijke kenmerken (witte bek, witte vinranden, kleurafwijkingen etc.)

Ziekten

  • Zuurstofgebrek

  • Zuurstofgebrek ontstaat vaak door te hoge watertemperatuur. Ook is het mogelijk dat de filter of de beluchtingspomp stuk zijn. Lang aanhoudend zuurstofgebrek, waar de vissen geen oplossing voor kunnen vinden door noodademhaling ('hangen' aan het oppervlak), kan tot blijvende schade of sterfte leiden.

  • Witte stip

  • Deze aandoening wordt veroorzaakt door de huidparasiet Ichthyophthirius multifiliis en is met goede medicijnen te verhelpen. De behandeling moet gestart worde zodra de eerste witte puntjes op het lichaam of de vinnen van de vis zichtbaar worden. Wanneer de parasiet zich verder uitbreid kan dit dodelijk aflopen voor de vis.

  • Neonziekte

  • Neonziekte is er in een 'echte' en een 'valse' vorm. De symptomen zijn hetzelfde, namelijk het verbleken van de kleuren op het lichaam. De 'echte' neoziekte wordt veroorzaakt door een parasiet en is een vrij zeldzame aandoening bij vissen die in het wild gevangen zijn. De 'valse' neonziekte wordt veroorzaakt door een bacterie en komt vaker voor. Hier is met antibiotica (aquariumwinkel) wel iets tegen te doen, al verlies je vaak wel een paar visjes.

  • Stress

  • Stress, vaak opgeroepen door andere, agressieve vissen in de bak, maar ook door het uitvangen of het overzetten van vissen in water met een heel andere samenstelling, kan in zeldzame gevallen zelfs tot de dood leiden. In een grote bak kan men de dieren het in het donker vangen, zo nodig met een zaklantaarn erbij. Controleer tevoren de temperatuur, hardheid en pH-waarde en maak die in beide bakken gelijk. Permanente stress kan ontstaan door ophoping van giftige afvalproducten. Als de vissen daar al niet direct aan doodgaan, vermindert toch hun weerstand tegen bacteriele infecties en parasieten, die altijd wel in het water voorkomen, en kan plotseling ziekte uitbreken.