Gedragsverrijking Dwerggoerami

Gedragsverrijking

  • levend voer


  • Het jagen op levende prooien bevordert sterk de activiteit van labyrintvissen. Ook de vitaliteit wordt beter wanneer regelmatig levend voer wordt aangeboden.