Gedrag Dwerggoerami

Basis gedrag

Vissen ademen met behulp van kieuwen. Daartoe nemen ze via de bek water op en laten dat langs de kieuwbogen stromen, die onder de kieuwdeksels liggen, en dan weer via de kieuwspleten naar buiten. Door de tere lamellen die aan de kieuwbogen vastzitten wordt een deel van de in het water opgeloste zuurstof opgenomen. Tegelijkertijd worden voor de vis niet bruikbare stoffen zoals kooldioxide en ammoniak afgegeven. Deze ademhalingsmethode werkt natuurlijk alleen als er voldoende zuurstof in het water zit. Als het aquariumwater te weinig zuurstof bevat kan men bij veel vissen zien dat ze aan het oppervlak gaan 'hangen' en met water vermengde lucht inzuigen. Deze vorm van noodademhaling put de dieren echter ernstig uit, en de meeste aquariumvissen houden dat niet lang vol.

Labyrintvissen hebben een andere methode ontwikkeld. Hier is een deel van de eerste kieuwboog en ook de daaromheen gelegen kieuwholte voorzien van een weefsel dat de opname van zuurstof toestaat. Om de oppervlakte te vergroten is dat weefsel inclusief het steunapparaat sterk geplooid, zodat het op een labyrint lijkt. Daarom wordt deze structuur het labyrintorgaan genoemd. Het omringende deel van de kieuwholte heet de labyrintholte. Dit orgaan komt alleen bij de labyrintvissen voor.
Om te ademen stijgen labyrintvissen naar de waterspiegel en nemen ze met de bek lucht op, die de reeds aanwezige afgewerkte lucht in de labyrintholte verdringt. Vaak ziet men dan ook een luchtbel uit de kieuwspleet ontsnappen. Er zijn ook soorten die eerst de verbruikte lucht afgeven, daarna de labyrintholte met water doorspoelen en dan pas verse lucht opnemen.
Bij veel labyrintvissen is deze 'accessorische' vorm van ademhaling zo belangrijk geworden dat ze verdrinken als men ze verhindert aan het oppervlak te komen. Andere hebben voldoende aan de zuurstof die in het water is opgelost. Deze soorten hebben eigenlijk alleen lucht nodig om er de belletjes van te maken waaruit het schuimnest wordt opgebouwd.

Groepsveranderingen

Delen met andere diersoorten

De dwerggoerami is samen te houden met andere kleine vreedzame vissen. Over het algemeen is deze vissoort vreedzaam, maar het mannetje is tijdens de broedzorg wat agressief.