Gedrag Beckfordi potloodvisje

Basis gedrag

Wanneer men potloodvisjes wil houden dient men de vissen in een groepje van minimaal 6 dieren te houden. Het potloodvisje heeft een nachttekening. Wanneer het licht uit is verdwijnt de horizontale streep en ontstaan er kleine verticale streepjes. Dit is eigenlijk een verdedigingsmechanisme om tijdens de slaap minder op te vallen tussen takken die in het water liggen.

Groepsveranderingen

Delen met andere diersoorten