Rats

30juli2014
Uitgever: Bloomsbury USA, 2005
Ratten: je haat ze of je bent dol op ze. Deze diersoort roept zeer diverse reacties op bij mensen. In Rats heeft de auteur een jaar onderzoek gedaan in een steegje vlak bij Wall Street. Hij leerde de ratten kennen, maar ook hun vrienden en vijanden.
De strijd tussen de stadsbewoner en de rat is al eeuwenoud. In deze strijd spelen verdelgers, de vuilnismannen en dierenbeschermers allemaal hun rol. Sullivan gaat diep in op de geschiedenis van New York (en van steden in het algemeen) en de rol van de rat daarin. Hij ziet de rat als veel meer dan een plaagdier. Voor hem is de rat de New Yorker par excellence. De immigrant die rond de tijd van de Amerikaanse Revolutie voet aan land zette in Manhattan en vervolgens zich verspreid heeft. Sullivan gaat zelfs zo ver om de rat onze spiegelsoort te noemen. Waar mensen komen, hun kamp opslaan en hun afval achterlaten, daar volgt ook de rat.
Het boek is een New York Times bestseller die volgens recensenten een plaats verdient tussen de klassiekers van natuurboeken.


Titel: Rats: Observations on the History and Habitat of the City's Most Unwanted Inhabitants
Auteur: Robert Sullivan
Uitgever: Bloomsbury USA, 2005
ISBN-13: 9781582344775