Squirrels: The Animal Answer Guide

09januari2013
Uitgever: The Johns Hopkins University Press, 2006
De ondertitel van dit boek is: 'Q&A for the Curious Naturalist'. En zo is het ook geschreven. In een toegankelijk format van vragen en antwoorden komt de lezer heel veel te weten over de 278 soorten eekhoorns die op de wereld voorkomen.
Op alle continenten behalve Antarctica en Australië komen eekhoorns voor. Deze variëren van grote marmotten (tot 9 kg zwaar) tot de kleinste vliegende eekhoorn (kleiner dan de meeste muizen). Veel soorten eekhoorns delen hun habitat met mensen. Ze zijn te zien in stadsparken, eten voer van tuinvogels op en komen via ramen huizen binnen. Eekhoorns worden als plaagdieren gezien maar zijn ook een bron van vermaak.
In dit overzichtsboekwerk worden alle aspecten van eekhoorns belicht, van prehistorische eekhoorns van 36 miljoen jaar oud tot nu. Er wordt ingegaan op gedrag, voeding en voortplanting maar ook op de vraag: hoever kunnen eekhoorns springen? En hoever kunnen vliegende eekhoorns zweven? Ook wordt uitgelegd hoe eekhoorns van een boomstam naar beneden kunnen lopen, met hun kop vooruit. Ze kunnen hun achterpoten vrijwel geheel draaien.
Dit boek biedt veel informatie op een lezenswaardige manier. De teksten zijn ook aangevuld met meer dan 100 foto’s.


Squirrels: The Animal Answer Guide
Richard W. Thorington Jr. en Katie E. Ferrell
Publisher: The Johns Hopkins University Press, 2006
ISBN-10: 0801884039
ISBN-13: 978-0801884030