Oxford Textbook of Zoonoses

14november2012
Publisher: Oxford University Press, 2011
Zoönosen zijn de ziektes die van nature overdraagbaar zijn tussen mens en (gewerveld) dier. Behalve via rechtstreeks contact met het dier kunnen zoönosen ook overgedragen worden door contact met karkassen, via voedsel of water of door het inademen van geïnfecteerd stof.
Dit boek is een herziene, tweede editie waarin nieuwe zoönosen als SARS ook opgenomen zijn. Ook aan de volksgezondheid en politieke issues wordt aandacht besteed. In het eerste deel van het boek wordt ingegaan op de algemene onderwerpen als antibiotica resistentie, de wereldwijde impact van zoönosen en de volks- en diergezondheid. In de vervolg hoofdstukken wordt steeds één specifieke ziekte uitgewerkt. Hierin komen de geschiedenis van deze ziekte, de microbiologie van de ziekteverwekker, pathogenese, symptomen, diagnose, behandeling en prognose aan de orde. In drie delen van het boek worden respectievelijk de bacteriële (plus Chlamydia en Rickettsia), de virale en de parasitaire zoönosen onder de loep genomen.


Oxford Textbook of Zoonoses
Biology, Clinical Practice, and Public Health Control
S.R. Palmer, Lord Soulsby, Paul Torgerson, and David W. G. Brown (editors)
Publisher: Oxford University Press, 2011
ISBN-10: 0198570023
ISBN-13: 978-0198570028