Animal Tool Behavior: The Use and Manufacture of Tools by Animals

17oktober2012
Publisher: The Johns Hopkins University Press, 2011
Dit boek is de herziene uitgave van een boek uit 1980. Toen was dit het eerste boek waarin alle aanwezige literatuur op het gebied van maken en toepassen van gereedschap door niet-menselijke dieren verzameld was.
De auteur Benjamin B. Beck toonde aan dat zeer verschillende diersoorten – van insecten tot primaten - gebruik maken van verschillende materialen en gereedschappen om zeer diverse problemen op te lossen. Door dit overzichtswerk zijn veel mensen geïnspireerd om onderzoek te doen naar het gebruik van gereedschappen door verschillende diersoorten.
Voor de herziene uitgave uit 2011 heeft Beck hulp gekregen van nog twee auteurs. Gedrieën hebben ze de huidige stand van zaken (tot 2010) op het gebied van gereedschap gebruik door dieren weergegeven. Er is een exacte definitie van het gebruik van gereedschap en nieuwe manieren van gebruik van gereedschap die in de literatuur zijn verschenen zijn gegeven. Alle bekende vormen van maken van gereedschappen en mythes op het gebied van het gebruikt van gereedschap worden ook besproken. Er zijn specifieke voorbeelden van gereedschap gebruik door invertebraten, vogels, vissen en zoogdieren die de verschillen aangeven van hoe geavanceerd dieren gereedschappen gebruiken.


Animal Tool Behavior: The Use and Manufacture of Tools by Animals
Robert W. Shumaker, Kristina R. Walkup, Benjamin B. Beck and Gordon M. Burghardt
Publisher: The Johns Hopkins University Press, 2011
ISBN-10: 0801898536
ISBN-13: 978-0801898532