Observing Animal Behaviour: Design and Analysis of Quantitative Data

26september2012
Uitgever: Oxford University Press, 2007
In dit boek wordt de kracht van observatie aangetoond voordat en soms zelfs in plaats van experimenten op het terrein van diergedrag. Het start met eenvoudige methodes van observatie en gaat dan verder met moderne technieken die toegepast kunnen worden om diergedrag te analyseren.
Het belang van dierenwelzijn wordt zeer onderkend, zowel in de politieke als de wetenschappelijke wereld, en niet-invasief onderzoek met dieren wordt steeds meer toegepast. Het observeren van dieren kan een waardevol onderdeel van dergelijk onderzoek zijn. Zeker in die situaties waar meer invasieve en/of experimentele technieken niet wenselijk, niet ethisch of simpelweg onmogelijk zijn, zoals in dierentuinen, op boerderijen of in het wild.
Maar het is wel van belang dat observatie van diergedrag zeer goed opgezet en uitgevoerd moet worden om een plaats te kunnen krijgen naast experimenteel onderzoek.

De auteur van dit boek neemt de lezer mee langs al deze stappen. Van een initiële observatie, via de formulering van een hypothese naar systematische observaties. Het boek is opgezet als leerboek voor studenten diergedrag maar is interessant en waardevol voor iedereen die diergedrag wil bestuderen via observaties (en niet experimenten). Voorkennis van dieren, statistiek en wetenschappelijke methodes is niet vereist.


Observing Animal Behaviour: Design and Analysis of Quantitative Data
Marian Stamp Dawkins
Oxford University Press, 2007
ISBN-13: 9780198569367 (softcover)
ISBN-13: 9780198569350 (hardcover)