Droomonderduik

22augustus2012
Uitgever: 2010 Uitgevers, 2012
Droomonderduik is een novelle die zich afspeelt in het Artis in oorlogstijd. Het Duits-Joodse jongetje Alfred wordt bij toeval in Artis ingesloten in 1942 (hij is dan 9 jaar oud) en blijft daar de rest van de oorlog. Zijn leven verandert in dat van een nachtdier, de dieren en vele beeldhouwwerken in de dierentuin worden zijn vrienden.
Een nachtwaker zorgt dat hij te eten krijgt maar uit veiligheidsoverwegingen ziet of spreekt hij de jongen verder niet. Overdag houdt Alfred zich verborgen in de stookkelder van het Apenhuis en ’s nachts zwerft hij door de dierentuin, zonder contact met andere mensen. De dieren in de verblijven en de vele beelden in de dierentuin bieden hem troost, waken over hem en worden zijn vrienden. Vooral Sultan, een orang-oetan van gips geeft hem de beste adviezen. Pas na de bevrijding realiseert hij zich echt dat hij al zijn familie is kwijtgeraakt. De dieren en beelden in Artis zijn voor hem echter zo werkelijk geworden (en hebben hem door de oorlog heen geholpen) dat hij ze blijft bezoeken.

Dit boek is geschreven door Maarten Frankenhuis, oud directeur van Artis. Hij verweeft in het boek zijn eigen ervaringen als onderduikkind in Twente met de verhalen van onderduikers in Artis. In de tijd dat hij directeur van Artis was heeft hij zeer veel historisch feitenmateriaal verzameld uit de archieven van Artis, de gemeente, kranten en uit interviews. Het verhaal speelt zich af in het werkelijke Artis tussen 1942 en 1945 en de gebeurtenissen doen zich voor in bestaande gebouwen en tuinen.


Drooomonderduik
Maarten Frankenhuis
Uitgever: 2010 Uitgevers, 2012
ISBN10: 9490951072
ISBN13: 9789490951078