Rabbits: The Animal Answer Guide

30mei2012
Publisher: The Johns Hopkins University Press, 2011
Veel mensen weten wel dat konijnen en hazen aan elkaar verwant zijn. Fluithazen of pika's zijn de minder bekende neefjes van konijnen en hazen en horen samen met hen tot de orde van haasachtigen. Konijnen zijn dus geen knaagdieren, zoals vaak gedacht wordt.
In het boek Rabbits: The Animal Answer Guide is dit één van de onderdelen die uitgelegd wordt. Maar zeker niet de enige. De auteurs van dit boek beantwoorden zeer veel vragen over konijnen, hazen en pika’s. In ruim negentig vragen en antwoorden krijgt de lezer van dit boek meer inzicht in deze fascinerende groep dieren. Er wordt bijvoorbeeld uitgelegd dat baby konijntjes slechts eenmaal per dag door hun moeder gezoogd worden. Als het moederkonijn haar nest het grootste deel van de tijd negeert is dat dus volstrekt normaal.
Het konijn en haar familieleden wordt vanuit verschillend invalshoeken bekeken. Als geliefd huisdier maar ook als plaagdier voor de groentetuin. En ondanks dat konijnen zich voortplanten als konijnen, zijn er diverse soorten binnen de orde van haasachtigen die ernstig in hun voortbestaan bedreigd worden. En deze orde van haasachtigen is groter dan menigeen zou denken. Er zijn meer dan 90 soorten konijnen, hazen en pika’s en er worden nog steeds nieuwe soorten ontdekt.


Rabbits: The Animal Answer Guide
Susan Lumpkin en John Seidensticker
Publisher: The Johns Hopkins University Press, 2011
ISBN-10: 0801897890
ISBN-13: 978-0801897894