An introduction to zoo biology and management

14september2011
Uitgever: Wiley-Blackwell, 2011
De doelgroep van dit boek zijn studenten van studierichtingen als diermanagement, biologie en wildlife. Maar ook voor dierverzorgers en mensen die in dierentuinen werkzaam zijn is het een handig naslagwerk.
Het boek is opgedeeld in drie onderdelen. In deel 1, History, organisation and regulation wordt ingegaan op de functie van de dierentuin, wetgeving van dierentuinen, de organisatie en het management van de dierentuin en zaken als natuurbescherming, ethiek, naamgeving van dieren en anti-zoo organisaties. Ook de ontwikkelingen in dierentuinen in de loop van jaren wordt besproken met aansprekende voorbeelden uit diverse landen. In losse ‘boxes’ in de tekst worden specifieke zaken verder uitgewerkt en met tabellen, grafieken en illustraties wordt de tekst verlevendigd.
Deel 2, Enclosures, husbandry and behavior, is het onderdeel wat over de dieren gaat. Van ontwerp van verblijven tot diervoeding, van reproductie tot transport, alles komt aan de orde. Gedragsverrijking en training worden bij het onderdeel diergedrag uitgebreid besproken. Diverse ziektes en aandoeningen, maar ook bijvoorbeeld quarantaine en ouderdom zijn ondergebracht bij het onderdeel Animal welfare and veterinary care.
Het derde deel van het boek is gewijd aan Conservation. Hier vinden we de onderwerpen collectie planning, voortplanting in gevangenschap, re-introducties en gegevensbeheer. Maar ook onderzoek, educatie en het gedrag van de bezoeker van de dierentuin zijn hierin opgenomen.
De voorbeelden en illustraties in het boek komen van over de hele wereld, maar de focus ligt toch wel op het Verenigd Koninkrijk, Europa, Noord-Amerika en Australazië.

De auteur, Paul Rees, heeft gewerkt als olifantenverzorger en dat is te zien aan de omslag maar ook aan diverse voorbeelden in het boek. Hij is programma leider van de opleiding Wildlife Conservation and Zoo Biology van de University of Salford (UK).


An introduction to zoo biology and management
Paul A. Rees
Publisher: Wiley-Blackwell, 2011
ISBN-10: 1405193506
ISBN-13: 978-1405193504