Lagomorphs: Health and Management

21juli2010
Bron: wildlifeinformation.org
Konijnen zijn populaire huisdieren. Voor een deel van de konijnen wordt goed gezorgd maar met de verzorging van konijnen worden ook nog veel fouten gemaakt. Over de verzorging van de naaste familieleden van konijnen zoals hazen en pika's is niet veel bekend.
Deze CD-ROM is een bundeling van informatie over konijnen en hun naaste verwanten. Er is algemene informatie over voorkomen, uiterlijk, gedrag, voortplanting, voeding, status van voorkomen in het wild en bedreigingen voor dieren in het wild. Er wordt uitgebreid ingegaan op de verzorging van de dieren inclusief voortplantingsstrategieën, huisvesting en voedingsstrategieën. Ziekte en gezondheid (inclusief preventieve geneeskunde) worden besproken samen met doseringen van medicijnen. Ook wordt ingegaan op veterinaire technieken zoals anesthesie en pijnstilling, wondverzorging en operatietechnieken.

De CD-ROM bevat veel foto’s en video’s (met name van de veterinaire technieken) en een lijst met gegevens van organisaties die veel met konijnen en hun verwanten te maken hebben (dierenbescherming, opvangcentra en natuurbehoud).


Lagomorphs: Health and Management
Nikki Fox, Kathryn Pintus, Debra C Bourne (editors)
Published by Wildlife Information Network.
ISBN: 978-0-9551628-5-5