Rapid Review of Small Exotic Animal Medicine & Husbandry

09juni2010
Uitgever: Thieme/Manson, 2008
Steeds meer verschillende soorten huisdieren worden gehouden en dan vooral exotische soorten. Ook de dierenartspraktijken hebben daarmee te maken, want die exotische dieren kunnen ook wel eens ziek worden.
Dit boek biedt een goed overzicht van zeer veel diersoorten die wel gehouden worden, zowel de meer gangbare als de exotische soorten. Er is een hoofdindeling gemaakt in kleine zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën en (sier)vissen. Eerst worden de belangrijke aspecten van de houderij en de geneeskunde van deze hoofgroepen uitgelegd. Er zijn 400 klinische cases opgenomen die geillustreerd zijn met kleurenfoto’s en er zijn vragen opgenomen die de belangrijke punten per diersoort samenvatten.
Het boek is een bundeling van gegevens over symptomen, behandelingen en prognoses.

Deze Rapid Review is geschikt voor de beroepsgroep in de diergeneeskundige praktijk maar ook voor andere professionals die dieren houden en verzorgen.


Rapid Review of Small Exotic Animal Medicine & Husbandry
Karen L. Rosenthal, Neil A. Forbes, Fredric L. Frye, Gregory A. Lewbart (editors)
Uitgever: Thieme/Manson, 2008
ISBN-10: 1840760559
ISBN-13: 978-1840760552