Bavianen

14oktober2009
Bron: Bosch en Keunig, 2000
Bavianen zijn zeer succesvolle apen misschien wel de succesvolste van de Afrikaanse apen. Ze komen voor van de hooglanden van Ethiopië tot de kust van Zuid-Afrika. Verschillende soorten hebben zich aangepast aan ...
droge savannen en woestijnen maar ook aan vochtige bosgebieden en regenwouden. Bavianen profiteren volop van het samenleven met de mens.
Aan de hand van de dagindeling van de bavianen wordt meer uitgelegd over de flexibiliteit van de deze diersoort. Hoe weten de dieren te overleven in de verschillende habitats. In een volgend hoofdstuk komt het sociale leven aan de orde. Bavianen zijn uitgesproken groepsdieren en vrouwtjes gaan met hun verwanten vaak nauwe relaties voor het leven aan. Ook de onderlinge band tussen vrouwtjes en de zorg voor hun jongen wordt uitgebreid belicht. De jongen moeten complexe sociale regels leren en leren omgaan met de spanningen die het leven in een groep met zich meebrengt. Aan conflicten in de groep is ook een apart hoofdstuk gewijd. Hoe kunnen deze oplaaien en hoe kunnen bavianen agressieve incidenten vermijden.

Het boek is geïllustreerd met mooie foto’s. Verder zijn een uitgebreide bronvermelding en een lijst met interessante websites opgenomen.

Louise Barrett is primatologe. Zij leidt een bavianenonderzoekscentrum in Zuid-Afrika. Samen met evolutiebioloog Robin Dunbar is zij auteur van het boek Apen, dat de hele primatenwereld onder de loep neemt.

Bavianen, overlevenden van het Afrikaanse continent
Louise Barrett
Vertaald door Akkie de Jong
Bosch en Keunig, 2000
ISBN10: 9789024606252
ISBN13: 9789024606252