Captive Birds in Health and Disease

10juni2009
Bron: Hancock House Publishers, 2003
De auteur van dit boek is op zoek naar een nauwe samenwerking tussen vogelhouders en veterinairen. Het zwaartepunt van dit boek ligt dan ook bij het gezond houden van dieren en het voorkómen van ziektes en niet bij het behandelen ervan.
Het boek start met een hoofdstuk over de biologie van in gevangenschap gehouden vogels en de relevatie van die biologie voor het houden van deze dieren. Er wordt uitgebreid ingegaan op gezondheid versus ziekte, het belang van goed management en de (vroege) signalen van ziekte. Ook de verschillen tussen infectieuze, niet-infectieuze en multifactoriële aandoeningen worden besproken.
In aparte hoofdstukken wordt ingegaan op diverse aandoeningen, die van huid en veren, die van het verteringsapparaat, van het ademhalingsstelsel, van de interne organen en van aandoeningen die betrekking hebben op vruchtbaarheid en voortplanting, inclusief de jonge dieren.
Tenslotte zijn er hoofdstukken over medicatie, ontsmettingsmiddelen en over eerste hulp bij ongelukken.
Ook is een hoofdstuk toegevoegd over de wetgeving op het gebied van het houden van vogels (door co-auteur Margaret E. Cooper).

De ondertitel, Gamebirds - Raptors - Parrots - Waterfowl and other species, geeft aan welke soorten vogels in het boek behandeld worden.


Captive Birds in Health and Disease
Gamebirds - Raptors - Parrots - Waterfowl and other species
John E. Cooper
ISBN: 0888395388