Sociaal gedrag bij dieren

15april2009
Het Spectrum, 2008
Het sociale gedrag van dieren is een belangrijk onderdeel van de biologie. Het is, ook voor leken, één van de meer toegankelijke terreinen. Voor observeren zijn immers geen laboratoria en ingewikkelde apparatuur nodig.
Tinbergen is één van de grondleggers van de ethologie en heeft voor dit nog jonge vak heel veel materiaal verzameld. Er is onderzoek gedaan naar de drie belangrijkste facetten in de biologie: functie, causaliteit en evolutie.
Er wordt ook een link gelegd naar het menselijke gedrag. De auteur geeft aan dat een goed gefundeerd inzicht in diergedrag bijdraagt tot het begrip van de biologische achtergronden van menselijk gedrag (bijvoorbeeld in het geval van autisme).
Het belang van ethologie voor psychologie, psychiatrie en sociologie wordt dan ook onderstreept.
Niet alleen voor de vakmensen is dit boek interessant, ook de belangstellende leek kan het lezen en wordt gestimuleerd om eigen onderzoekingen en waarnemingen te doen.
Dit boek is oorspronkelijk in 1968 uitgegeven.

De auteur, Prof. dr. Nico Tinbergen, was een Nederlands-Brits bioloog. Prof Tinbergen en Konrad Lorenz zijn de grondleggers van de ethologie. Tinbergen, Von Frisch en Lorenz ontvingen in 1973 de Nobelprijs voor fysiologie of geneeskunde.

Sociaal gedrag bij dieren
Prof.dr N. Tinbergen
Vertaald door Drs. E. Pihlajamaa-Glimmerveen

ISBN10: 9031506117
ISBN13: 9789031506118