Restraint and Handling of Wild and Domestic Animals

18maart2009
Source: Wiley-Blackwell, 2008
Dit boek is een introductie in de principes van het hanteren en fixeren van zowel wilde als gedomesticeerde dieren. Het boek is in kleurendruk uitgevoerd en laat vele technieken zien om wilde en gedomesticeerde (gewervelde) dieren te fixeren en te hanteren.
Deze derde druk is volledig gereviseerd. Er zijn onder andere hoofdstukken toegevoegd met uitleg over het gedrag van dieren. Ook wordt aandacht besteed aan het trainen van dieren voor hanteren en fixeren en wordt een relatie gelegd tussen dierenwelzijn en fixeren.
Het eerste deel van het boek behandeld algemene zaken rond fixeren en hanteren. Zo wordt ingegaan op de gebruikte materialen voor fixatie maar ook op problemen met de gezondheid van dieren die tijdens fixatie kunnen optreden en op thermoregulatie. Ook aan stress wordt een hoofdstuk gewijd. De nieuw toegevoegd hoofdstukken zijn ook in dit eerste deel opgenomen.
Het tweede deel van het boek behandelt de gedomesticeerde dieren per diersoort of groep. Van laboratoriumratten tot koeien, van pluimvee tot kameelachtigen (nieuw hoofdstuk) passeren de revu. De wilde dieren komen in het derde deel aan de orde. Hier vinden we ook de vissen, amfibieën en reptielen. Verder onder andere olifanten, carnivoren, hoefdieren en diverse kleine zoogdieren. Ook wordt aandacht besteed aan chemische immobilisatie.


Restraint and Handling of Wild and Domestic Animals
Murray E. Fowler

ISBN-10: 0813814324
ISBN-13: 978-0813814322