A guide to poisonous house and garden plants

21januari2009
Source: Teton Newmedia, 2006
In deze gids worden de tuin- en kamerplanten beschreven die giftig kunnen zijn voor huisdieren. In diverse tabellen worden de planten gegroepeerd aan de hand van de giftige stof en aan de hand van het klinische beeld van vergiftiging. Ook planten met giftige zaden zijn opgenomen.
Bijna 200 giftige tuin- en kamerplanten zijn uitgebreid beschreven. De beschrijving is geïllustreerd met één of meer prachtige kleurenfoto’s. Per plant worden de verschillende benamingen genoemd en een beschrijving van de plant die ook door niet-botanici te begrijpen is. Verder een korte beschrijving van de giftige stof en een korte beschrijving van het klinische beeld bij vergiftiging evenals de kans daarop en welke behandeling dan moet plaatsvinden. Per plant is ook een aparte lijst met referenties toegevoegd, zodat makkelijk verder gezocht kan worden naar informatie over die specifieke plant, toxine of behandeling.

De gids is niet uitputtend maar de meest voorkomende planten die problemen bij huisdieren kunnen veroorzaken zijn wel opgenomen.
De gids is een goede bron van informatie voor huisdierbezitters en (para)veterinairen. De informatie wordt op begrijpelijke wijze verstrekt. De informatie gaat echter niet diep. Bij de meeste planten is er weinig tot geen informatie over het mechanisme waarop het toxine werkt en over de toxicokinetiek.

Toch is het boek een aanrader. De illustraties zijn schitterend en er zijn niet veel boeken die giftige tuin- en kamerplanten behandelen. En met de uitgebreide referenties is meer gedetailleerde informatie altijd op te zoeken.


Anthony P. Knight
Guide to Poisonous House and Garden Plants
ISBN: 1591610281