Current advances in selenium research and applications

26november2008
Wageningen Academic Publishers, 2008
Selenium (Se) is een essentieel spoorelement voor zowel mens als dier. Selenium is bij diverse fysiologische processen betrokken in de vorm van selenoproteinen en het aminozuur selenocysteine.
Selenium is een bijzonder spoorelement, omdat er niet veel verschil zit tussen een benodigde (essentiële) dosis en een toxische dosis. Selenium kan in het nieuws komen als vervuilende stof maar tegelijkertijd ook als stof waar wereldwijd tekorten in de voeding van gezien worden.
Se gebrek wordt gezien als risico factor voor de ontwikkeling van diverse aandoeningen bij mens en dier. In Europa worden te lage Se gehaltes gezien in voedsel en voer door verminderde beschikbaarheid van Se in de bodem. Dit is weer het resultaat van verzuurde bodems en het gebruik van kunstmest.
De afgelopen 30 jaar is natriumseleniet veel gebruikt als supplement in de voeding maar dat blijkt maar zeer beperkt door het lichaam opgenomen te worden. Door organisch selenium te gebruiken (selenium methionine) wordt deze opname verbeterd.

Dit boek is een bundeling van artikelen met recente informatie over diverse Selenium gerelateerde onderwerpen. Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen: Se status in Europa en hoe deze verbeterd kan worden, vooruitgang in Se analyse in biologisch materiaal, rol van Se in pluimvee-, varken- en herkauwervoeding, productie van Se-verrijkte voeding, relatie tussen Se en mycotoxines en meervoudig onverzadigde vetzuren.


Current advances in selenium research and applications, volume 1
Edited by: Peter F. Surai and Jules A. Taylor-Pickard
ISBN: 978-90-8686-073-9