Gezond pluimvee

15oktober2008
Bron: Groene reeks, Terra - lannoo, 2000
Dit boek is een naslagwerk voor zowel de professionele pluimveehouder als voor de amateur die serieus met zijn pluimvee omgaat. Ook dierenartsen en studenten kunnen veel opsteken uit dit boek.
Het boek is door de auteur grondig herzien en is nu in de derde druk verkrijgbaar. De inhoud is aangepast aan de meest recente wetenschappelijke inzichten. De grondbeginselen van gezondheid en ziekte bij de kip worden behandeld en diverse ziekten worden beschreven met voor iedereen herkenbare symptomen en geïllustreerd met kleurenfoto’s. Ook algemene ziekteleer, hygiëne en preventie van ziekten komen aan bod.

Gezond pluimvee
Dr. Adr. C. Voeten
Handboek voor de beroepspluimveehouder en sportfokker.
3e herziene druk, 2000
ISBN: 9062558941