Exotic Pet Behavior

03september2008
Bron: Elsevier Health, 2006
De ondertitel van het boek, Birds, Reptiles, and Small Mammals, geeft al de diergroepen aan die besproken worden. Van deze dieren wordt het normale gedrag behandeld. Dit is dan communicatief gedrag, sociaal en ...
asociaal gedrag, voortplantingsgedrag en fourageergedrag. Daarnaast wordt er uitgebreid ingegaan op abnormaal gedrag en de medische gevolgen daarvan, op gedrag bij pijn en op de relatie tussen gedrag en gevangenschap.
Het boek is geschreven vanuit een veterinair oogpunt: er zijn praktische handleidingen in opgenomen die bedoeld zijn om aan cliënten mee te geven. Door meer te weten van het gedrag van hun huisdieren kunnen deze cliënten beter voor deze huisdieren zorgen.

De verschillende diersoorten die behandeld worden in afzonderlijke hoofdstukken zijn: konijnen, vogels, reptielen, fretten, cavia’s, kleine knaagdieren en diverse kleine zoogdieren.


Titel: Exotic Pet Behavior, Birds, Reptiles, and Small Mammals
Auteurs: Teresa Bradley Bays, Teresa Lightfoot, Joerg Mayer
ISBN: 1416000097
ISBN14: 9781416000099