Nutritional influences on illness

23juli2008
Bron: Third Line Press, 1996 (2nd edition)
In vroeger tijden was klinische nutritie beperkt tot het bestrijden van ondervoeding en van specifieke gebreksziekten. Tegenwoordig, met de voorschrijdende kennis over voeding en vertering, ...
heeft dit terrein zich verbreed tot de behandeling van subklinisch gebrek aan bepaalde nutrienten en het verstrekken van nutrienten in extreem hoge doses als farmacologisch middel.
Deel 1 is getiteld: Illnesses and the effects of nutrients, toxic metals and environmental sensitivities. Per aandoening worden experimenten aangehaald waarbij nutrienten al dan niet een effect op deze aandoening hadden (positief of negatief). Deze experimenten kunnen ofwel een observatie zijn (beschrijvend) ofwel een klinische dubbelblinde studie (met proefdieren of mensen). De aandoeningen zijn zeer divers en varieren van acne tot kanker, en van obesitas tot reuma.
In deel 2 zijn 7 appendices opgenomen. Hierin staan onder andere lijsten met de verschijnselen van vergiftiging door zware metalen en een gids om voedselovergevoeligheid uit te sluiten.

Ondanks dat het boek geschreven is voor de humane geneeskunde, staat er ook veel interessante informatie in voor de voeding van dieren.


Titel: Nutritional Influences on Illness, A sourcebook of clinical research
Auteur: Melvyn R. Werbach, M.D.
ISBN: 0 9618550 5 3