Diseases of small rodents

30april2008
Bron: Blackwell Publishing, 2003
Dit boek behandelt een aantal populaire kleine knaagdieren die vaak als huisdier gehouden worden. Er zijn aparte hoofdstukken over chinchilla's, wangzakeekhoorns, degoe's, gerbils, hamsters, muizen en ratten.
Het boek probeert toegankelijke informatie en praktische adviezen te geven voor de houders van deze dieren. Door goede informatie over voeding, huisvesting en verzorging van de kleine knaagdieren kunnen de dieren beter gehouden worden en hoeft minder vaak de hulp van een dierenarts ingeroepen te worden. Een deel van de informatie is wel wat specifieker bedoeld voor veterinairen.

Per diersoort is het hoofstuk onderverdeeld in drie stukken. Het eerste deel behelst de voeding, verzorging en huisvesting van het desbetreffende dier. Het tweede deel behandelt de verschillende ‘systemen’ en aandoeningen die kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld de huid, de voortplantingsorganen, het ademhalingsstelsel, etcetera. Het derde deel is echt bedoeld voor de veterinaire praktijk: hier wordt aandacht besteed aan anesthesie, medicatie, en pre- en postoperatieve zorg.
Het laatste hoofdstuk van het boek behandelt de zoönotische aspecten van het houden van kleine knaagdieren. Hier worden ziekten genoemd die van dieren op mensen kunnen overgaan.


Diseases of small domestic rodents
V.C.G. Richardson

ISBN: 1-4051-0921-1