Gezondheid en ziekte bij paarden

05maart2008
Uitgever: Forte, 2007
In dit boek wordt uitgelegd hoe de organen van een paard functioneren bij een gezond dier. Vervolgens wordt een groot aantal veel voorkomende aandoeningen en ziekten beschreven bij de desbetreffende organen. Met voorbeelden uit de praktijk wordt de tekst verlevendigd.
De auteur is hoogleraar inwendige ziekten van het paard en was verbonden aan de hoofdafdeling ‘Gezondheidszorg Paard’ van de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. Door zijn jarenlange ervaring als docent en dierenarts kan hij lastige materie toegankelijk maken.
Het boek is systematisch ingedeeld. Per hoofdstuk wordt een onderdeel behandeld, bijvoorbeeld de huid, het spijsverteringsstelsel of het zenuwstelsel. Na een algemene uitleg over de bouw en functie worden de ziekten behandeld. In het geval van het spijsverteringsstelsel worden ziekten van de mond, maag, darmkanaal, endeldarm en lever elk in een aparte paragraaf behandeld. Kleurenfoto’s en zwart-wit tekeningen worden gebruikt om een en ander te verhelderen.
Naast de orgaansystemen zijn er nog twee extra hoofdstukken opgenomen: Vergiftigingen en Besmettelijke ziekten en parasieten.
De inhoudsopgave voorin en het register achterin het boek vergemakkelijken het zoeken naar een specifiek onderwerp.


Gezondheid en ziekte bij paarden
Prof. Dr. H.J. Breukink

ISBN: 978 90 5877 729 4