Keeping and breeding tortoises in captivity

20februari2008
Bron: R&A Publishing Ltd, 1990
Dit is een praktisch handboek over het houden van en het kweken met landschildpadden. Er wordt ingegaan op het nut van kweken van schildpadden in gevangenschap.
Voor populaties die sterk bedreigd zijn kan dit een methode zijn om de desbetreffende schildpaddensoort te behouden. Dieren kweken in gevangenschap, de jonge schildpadjes beschermd laten opgroeien en wanneer ze groot genoeg zijn weer uitzetten in het wild.
In dit handboek worden diverse soorten landschildpadden beschreven met uiterlijke geslachtskenmerken, grootte van de nest en van de eieren.
Een heel hoofdstuk is gewijd aan de eieren en de incubatie. De ontwikkeling van het embryo en de noodzaak van goede zuurstof- en vochtgehaltes worden uitgelegd. Ook het effect van temperatuur op broedtijd en op de geslachtsverhouding komt aan bod.
Inrichting van het terrarium voor zowel de jonge als de volwassen dieren wordt behandeld evenals de voeding en problemen door verkeerde voeding. Een aantal parasitaire en bacteriële aandoeningen en de behandelingen worden genoemd.
Na deze algemene hoofdstukken wordt voor dertien schildpadsoorten in een specifiek hoofdstuk behandeld. Hier worden soortspecifieke zaken op het gebied van voeding, huisvesting en kweek verder uitgewerkt.

Keeping and breeding tortoises in captivity
A.C. Highfield

ISBN: 1 872688 01 2