Handboek Pluimveehouderij

06februari2008
Bron: Animal Sciences Group, Wageningen UR, 2004
Dit is de herziene versie van het Handboek Pluimveehouderij uit 1994. Het is geschreven door deskundigen uit verschillende vakgebieden zowel binnen als buiten Praktijkonderzoek.
Dit Handboek is een naslagwerk waarin de vele aspecten van de Nederlandse pluimveehouderij uitgebreid aan bod komen.
Het Handboek is bedoeld voor pluimveehouders maar is ook nuttig voor eenieder die geïnteresseerd is in pluimvee. Vooral de hoofdstukken voeding, gezondheid en welzijn en gedrag zullen ook voor de hobbypluimveehouder interessant zijn. Daarnaast wordt in het boek aandacht besteed aan huisvesting, mest en milieu, bedrijfsmanagement, broederij, kwaliteit en borging en arbeid.
Achterin het boek is een adreslijst opgenomen van organisaties in de Nederlandse pluimveesector en algemene nuttige adressen.

Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek, 2004
ISBN: 1570-8632