Equine Nutrition and Feeding

05december2007
Source: Blackwell Publishers, 3rd Revised edition
Het boek Equine Nutrition and Feeding is een standaard werk. Zeer veel aspecten van de voeding van fokpaarden, werkpaarden en groeiende dieren worden behandeld met wetenschappelijk onderbouwde data.
Sinds de vorige versie, die in 1998 verscheen, is het boek uitgebreid herschreven en gereviseerd. Hierbij wordt gerefereerd naar meer dan 400 artikelen die sinds 1998 verschenen zijn op het gebied van paarden onderzoek.
De implicaties van nieuw onderzoek voor voerprogramma’s worden beschreven. Ook is er aandacht voor toxicologie en voor metabole stoornissen en de relatie daarvan met de voeding.

Inhoudsopgave (selectie):
The digestive system
Utilization of the products of dietary energy and protein
The roles of major minerals and trace elements
Vitamin and water requirements
Ingredients of horse feeds
Estimating nutrient requirements
Feeding the breeding mare, foal and stallion
Growth
Feeding for performance and the metabolism of nutrients during exercise Grassland and pasture management
Pests and ailments related to grazing area, diet and housing
Laboratory methods for assessing nutritional status and some dietary options

Equine Nutrition and Feeding
David Frape & D. Frape

ISBN10: 1405105984
ISBN13: 9781405105989