Nieuwe Insectengids

07november2007
Auteur: Michael Chinery
Om te beginnen staat er in deze gids een algemene beschrijving van de bouw van insecten en levenscyclus van insecten. Ook wordt uitgelegd hoe insecten verzameld en bewaard kunnen worden.
Verder staan er beschrijvingen en afbeeldingen in van zeer veel van de in West Europa (ten westen van de lijn tussen Finland en de Adriatische kust) voorkomende insecten. Vooral soorten die eenvoudig opgemerkt kunnen worden (zeer talrijk, bijzondere kleur, opvallend gedrag, voorkomen nabij menselijke bewoning) zijn afgebeeld. De tekst vormt een goede aanvulling op de afbeeldingen en is ook door geïnteresseerde leken te volgen. Er wordt gewezen op belangrijke kenmerken in de bouw en op het gedrag, voedsel, habitat, vliegtijden en verspreiding in Europa. Ook het voorkomen in Nederland en België wordt aangegeven.
De afbeeldingen van rupsen worden bij die van de vlinders geplaatst en niet in een apart hoofdstuk.
Ook worden enkele niet insecten beschreven, die vaak voor insecten worden aangezien zoals bijvoorbeeld spinnen en duizendpoten.


De tekst is vertaald en bewerkt door een team specialisten van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden.

Nieuwe Insectengids
Michael Chinery

Tirion Uitgevers 2003
ISBN10: 9052104999
ISBN13: 9789052104997