Huisvesting en Verzorging van de Alpenwatersalamander

De alpenwatersalamander (Triturus alpestris) komt uit de familie van de gewone salamanders (Salamandridae) en is van het geslacht Triturus. Het is een overwegend aquatische (in het water levende) soort.
De dieren zijn effenbruin op de rug, gevlekt bruin op de flanken en staart. De buik van de alpenwatersalamander is geel of oranje.