Wetgeving Chinese driekielschildpad

Positief en negatieflijst

Chinese driekielschildpadden mogen in Nederland gehouden worden, deze dieren staan op de positieflijst.

CITES

Chinese driekielschildpadden staan op de CITES-C lijst. Deze lijst bevat soort die slechts in enkele landen bedreigd worden. Dit betekent dat bij de aanschaf van deze schildpadden een kopie van het CITES-formulier (de invoervergunning) meegenomen dient te worden. Bij het transport van deze dieren moet toestemming aangevraagd worden.

Nakweek dieren mogen vrij verhandeld worden. Er moet wel een overdrachtsverklaring (zonder CITES-nummer) overhandigd worden.

Invoer van deze schildpadden moet door middel van een “Kennisgeving van Invoer” gemeld worden bij de douane. Dit formulier is verkrijgbaar bij het CITES-bureau.