Wetgeving Koraalteen Boomkikker

Positief en negatieflijst

Koraalteenboomkikkers mogen in Nederland gehouden worden. Deze dieren staan op de positieflijst.

CITES