Wetgeving Buidelkikker

Positief en negatieflijst

Buidelkikkers mogen in Nederland gehouden worden. Deze dieren staan op de positieflijst.

CITES