Wetgeving Dwerggeit

Mestwetgeving

Sinds februari 1992 vallen geiten onder de mestwetgeving. Dit houdt in dat voor mestproductie van geiten een mestqoutum nodig is of als u al dieren heeft die onder het mestqoutum vallen, uitgebreid moet worden.

Scrapieverspreiding

Het is verboden om geiten vleesbeendermeel te voerenAls de geit geslacht moet worden, moet het vlees verwijderd wordenDe milt, schedel, amandelen, ruggenmerg en kronkeldarm (het laatste deel van de dunne darm) van gezonde geiten mogen niet gebruikt worden als voedsel voor andere dieren. Van geiten die besmet zijn met scrapie niks gebruikt worden als voedsel voor andere dieren.