Voortplanting Knobbelzwaan

Natuurbroed

Een koppel knobbelzwanen kan de eieren ook zelf uitbroeden en zelf voor de kuikens zorgen. In maart begint het vrouwtje met het maken van een nest. Het nest bestaat uit plantaardig materiaal en wordt ongeveer een vierkante meter groot. Zwanen houden van overzicht tijdens het broeden, dus het nest wordt op een open plaats gebouwd. De verzorger dient voldoende nestmateriaal ter beschikking te stellen. Nestmateriaal kan bijvoorbeeld bestaan uit takken, riet of stro.
In april kunnen de eerste eieren gelegd worden. Een voltallig legsel bestaat uit 4 tot 12 grijsgroene eieren. Nadat het laatste ei gelegd is, begint het vrouwtje te broeden. Na 35 dagen broeden komen de eieren uit. Zowel het mannetje als het vrouwtje zorgen voor de kuikens. Op een aantal plaatsen dient voer ter beschikking gesteld te worden, zodat de kuikens onbeperkt de gelegenheid hebben om te eten. De vijverranden mogen nooit te stijl of te hoog zijn. De kuikens kunnen anders verdrinken in de vijver.