Voortplanting Savanneschildpad

Koppelen

De schildpadden, één mannetje en de vrouwtjes kunnen samen in een verblijf gehouden worden. Savanneschildpadden planten zich het hele jaar voort. Na de dekking dienen de seksen gescheiden te worden.

Dekking

Het mannetje loopt om het vrouwtje heen terwijl hij haar regelmatig in haar poten bijt. De vrouwtjes slaan vaak sperma op, soms jarenlang. Na de dekking begint de eiafzetting. Het vrouwtje begraaft de eieren in aarde (minimaal 22 cm diep). De aarde bevochtigt ze eerst met urine om de grond weker te maken.

Broedzorg

De jongen kunnen niet bij de ouders blijven. Wanneer de jongen apart opgekweekt worden, kan vertrapping of kannibalisme voorkomen worden.