Voortplanting Koraalteen Boomkikker

Koppelen

De kikkers, mannetjes en vrouwtjes, worden samen in één vivarium gehouden. Na de winterslaap kunnen de dieren overgebracht worden naar een speciaal ingericht kweekverblijf. In dit kweekverblijf kan een regenkamer gebruikt worden om de voortplanting te stimuleren.

Dekking

De mannetjes kwaken om vrouwtjes te lokken. Ze nemen de vrouwtjes in een houdgreep, die amplexus genoemd wordt. Hierbij wordt het vrouwtje achter de voorpoten, of vlak voor de achterpoten vastgehouden. Dit stimuleert de eiproductie bij het vrouwtje.

Broedzorg

De koraalteenboomkikker kan 3 of 4 legsels per jaar voortbrengen en bestaat uit 150 tot 300 eieren per legsel. Ondanks het kleine legsel is er bij koraalteenboomkikkers geen sprake van broedzorg.