Voortplanting Eikelpad

Koppelen

De padden, mannetjes en vrouwtjes, worden samen in één vivarium gehouden. De kweek verloopt bij eikelpadden beter in een groter verblijf dan het vivarium. Hiervoor kan een omgebouwde plantenkas of een buitenverblijf gebruikt worden.

Dekking

De mannetjes kwaken om vrouwtjes te lokken. Ze nemen de vrouwtjes in een houdgreep, die amplexus genoemd wordt. Hierbij wordt het vrouwtje achter de voorpoten, of vlak voor de achterpoten vastgehouden. Dit stimuleert de eiproductie bij het vrouwtje.

Broedzorg

Het legsel van eikelpadden is zeer bescheiden tegenover andere soorten amfibieën. Het legsel bestaat uit ‘slechts’ 600 tot 700 eieren. Toch is er bij de eikelpad geen sprake van broedzorg.