Voortplanting Witte kaketoe

Koppelen

Broed

Het legsel bestaat uit 2 eieren.

Geboorte

De broedtijd duurt 29 tot 30 dagen.

Zorg voor de jongen

De jongen verlaten het nest na 80 tot 100 dagen.