Voortplanting Wombat

Koppelen

In gevangenschap planten de dieren zich zelden voort. Welke periode van het jaar het dier zich voortplant is niet met zekerheid te zeggen. Er is weinig over bekend en bronnen verschillen hier nogal in. Gedetailleerde gegevens van de Wombats levenscyclus zijn niet wetenschappelijk onderzocht.

De Gewone wombat heeft naar alle waarschijnlijk geen vaste parings- of worpperiode. Ze kunnen zich het hele jaar voorplanten in tegenstelling tot de Breedneuswombat die zich vermoedelijk wel seizoensgebonden voortplant. Vermoedt wordt dat deze periode ligt van mei tot eind juni. De dieren jagen elkaar voor het paren op. Na de paring zullen ze dan ook enige tijd liggend doorbrengen om weer bij te komen.

Dracht

Als teken van het begin van de dracht zet een vrouwtje tot 4 dagen na de paring een geleiachtige paarprop af. De drachtperiode van de Breedneuswombat duurt gemiddeld 20 tot 22 dagen. Gewoonlijk schenken Wombats het leven maar aan één jong per worp. Tweelingen komen maar zelden voor.

Geboorte

Net als alle buideldieren wordt een jong heel klein en hulpeloos geboren. Het weegt maar zo’n 2 gram en is maar 2 cm groot. Het jong is haarloos en heeft een hele dunne huid, dat het niet in staat stelt zichzelf warm te houden. Een jong wordt doof en blind geboren, maar heeft een grote mond en tong en een goed ontwikkeld reukvermogen.

Zorg voor de jongen

Direct na de geboorte kruipt het jong in de naar achter geopende buidel en klampt zich vast aan 1 van moeders tepels. Door deze prikkel zwelt de tepel op zodat het jong vast blijft gehecht aan de tepel wat voorkomt dat het dier uit de buidel, waarbij de opening onder zit, valt. De speendraagtijd bedraagt bij de Gewone wombat zo’n 180 tot 20 dagen. Bij de Breedneuswombat tot 270 dagen.

Het eerste vaste voedsel eten ze na 265 dagen. De dieren zijn gespeend rond 400 dagen. Het jonge dier groeit deze periode hard en zal zijn lichaamsgewicht in 3 tot 8 maanden verdubbelen nadat het is gespeend. Na het spenen blijf het jong nog zo’n 6 maanden bij zijn moeder.