Voeding Padhagedis

Dieet

Het dieet van padhagedissen bestaat hoofdzakelijk uit mieren en termieten. Mierenzuur speelt een belangrijke rol in de spijsvertering van deze leguanen. De dieren kunnen gevoerd worden met andere bepoederde insecten, zoals wasmotten en hun rupsen en kleine sprinkhanen, maar houden het met dit dieet niet lang uit.

Nutriëntenbehoefte

Het natuurlijke voedsel padhagedissen is veel gevarieerder en rijker aan voedingsstoffen dan voedseldieren. Het is dus belangrijk vitaminen en mineralen toe te voegen aan het dieet van de padhagedis. Dit kan door insecten te bepoederen met een multi-vitaminen- en mineralenpreparaat. De dieren dienen voorzien te worden van kleine stukken meerschuim voor de calcium aanvulling.

Vitaminen
Een vitamine A tekort zorgt voor oog- en huidproblemen. Deze problemen kunnen opgelost worden door vitamine A toe te voegen aan het voedsel. Een tekort aan vitamine B geeft problemen met de huid en de spijsvertering. Vitamine D3 is nodig voor de calcium opname. Vitamine D3 wordt met behulp van ultraviolet licht (zonlicht) in de huid gemaakt. Ultraviolet licht kan niet door glas heen. Aan dieren in een glazen vivarium dient vitamine D3 of ultraviolet licht gegeven te worden. Vitamine E is bevorderend voor de vruchtbaarheid en zit veel in vruchten of kiemen. Vitamine H is nodig voor de stofwisseling, een tekort kan een schilferachtige huid, spierverzwakking en vertraagde groei tot gevolg hebben.

Mineralen
De padhagedis heeft een inwendig skelet, voor de opbouw hiervan is calcium (kalk) en fosfor nodig. Het voedsel moet 1,5 keer zoveel calcium dan fosfor bevatten. Een kalkgebrek, in het voedsel, kan rachitis veroorzaken. Dit heeft tot gevolg dat het dier sponsachtige, misvormde en zwakke botten heeft of dat de eieren slecht zijn of een slechte uitkomst van de eieren (mismaakte of dode jongen) optreedt.
Naast calcium en fosfor zijn ook natrium, kalium en magnesium in redelijke mate nodig. Jodium, koper, mangaan, zink, selenium en ijzer zijn in minder mate nodig, maar het geheel ontbreken van deze mineralen kan ernstige gevolgen hebben.

Voedingsplaats en voedingsschema

Volwassen padhagedissen mogen iedere dag gevoerd worden. Jonge dieren mogen dagelijks een klein beetje gevoerd worden. Niet opgegeten (levende) voedseldieren kunnen het beste uit het verblijf verwijderd worden. Deze kunnen de rustende dieren storen of beschadigen. Wanneer voer blijft liggen, dient de volgende dag iets minder gegeven te worden.

Het voer kan het beste aangeboden worden op een platte steen, zo komt geen substraat tussen het voer.

Handopfok

Padhagedissen hebben één legsel per jaar. Dit legsel bestaat uit 6 tot 28 eieren per keer. De incubatietijd bedraagt 60 tot 65 dagen bij 31°C, in vochtig vermiculiet.

De jongen zijn moeilijk groot te brengen. Ze hebben iets vochtigere omstandigheden nodig dan de ouders. Er is over handopfok van deze leguanen weinig bekend, dit komt omdat deze leguanen vaak niet langer dan een half jaar leven in gevangenschap. Een andere reden is dat de eieren van de leguanen vaak niet uitkomen in gevangenschap.