Een gezonde aquariumbodem

21december2005
Bron: J. Etscheidt
De bodem speelt een belangrijke rol in een aquarium. Een goede bodem helpt een gezond klimaat in het aquarium te bevorderen en daarmee ook de gezondheid van de vissen die in het aquarium zwemmen.
Een goede bodem wordt bepaald door de dikte van de bodemlaag, het substraat, en de micro-organismen.

De bodem van het aquarium dient zuurstofarm te zijn. Wanneer er veel zuurstof in de bodem zit, zullen de voedingsstoffen voor de aanwezige planten oxideren en neerslaan.
Een zuurstofarme bodem kan bereikt worden door een dikke laag (7 cm) bodemmateriaal neer te leggen. Een geschikte korrelgrootte is daarbij 1 tot 3 mm. Door een voedselrijke laag bodemmateriaal te bedekken met een laag grind kan voorkomen worden dat het aquarium vertroebelt.
Daarnaast dient erop gelet te worden dat het bodemmateriaal geen kalk bevat, omdat de zuurgraad (pH) van het aquarium daardoor verstoord raakt. Ook de kleur van het bodemmateriaal is een aandachtspunt. Een lichte bodem weerkaatst invallend licht. De groei van schaduwplanten kan hierdoor verstoord raken. Bovendien worden de vissen er schichtig van en bleek van kleur.