Gewichtige welzijnsproblemen

16oktober2013
Bron: groenkennisnet.nl/dierenwelzijnsweb
Gedurende drie jaar zijn 255 olifanten (Afrikaanse en Aziatische) bestudeerd in 70 Amerikaanse dierentuinen. Een team van 27 onderzoekers richtte zich op diverse gezondheidskenmerken van de dieren. Overgewicht en verschillende andere welzijnsproblemen kwamen aan het licht.
De 27 onderzoekers hebben voor hun werk duizenden uren videomateriaal bestudeerd en werden de medische dossiers van de olifanten bekeken. Daarnaast werden duizenden bloed- en mestmonsters verzameld. De studie was mogelijk door een subsidie van 800.000 dollar.
In de studie werden zes aandachtsgebieden aangewezen waarvan verondersteld werd dat deze belangrijk zijn voor het welzijn van olifanten. Deze gebieden waren voet- en gewrichtsproblemen, body condition scores, beweging, liggen, gedrag en vruchtbaarheidscyclus.
Per onderdeel werd bekeken hoeveel procent van de dieren last had hiervan en welke oorzaken daarvoor zijn. Daarnaast werd aangegeven met welke maatregelen het probleem te verminderen was. Zo bleek driekwart van de onderzochte olifanten te zwaar te zijn (een te hoge body condition score). Bij 4% van de populatie was sprake van ondergewicht. Door meer bewegingsmogelijkheden te creëren, het voer verspreid over de dag aanbieden en voer op een onvoorspelbaar moment aanbieden is positief. Ook meer kennis over de ideale body condition (posters ophangen voor de dierverzorgers) is positief.
Verrijkingsprogramma’s werden bij verschillende aandachtsgebieden genoemd: dit leidt tot meer beweging, gezonder gewicht en minder stereotiep gedrag.

De resultaten van het onderzoek zullen komende jaren in diverse wetenschappelijke artikelen gepubliceerd worden. Ook in Europa is er veel kritiek op de omstandigheden waaronder olifanten gehouden worden. In navolging van dit project is er in Groot Brittannië als een project opgestart om de problematiek in beeld te krijgen die tot verbetering moet leiden.