Groepsintroductie bij apen

09december2005
Bron: E. Watts en A. Meder
Het is gemakkelijker om een oud-groepslid terug te brengen in een groep apen, dan een vreemde aap in de groep te introduceren. Hoe langer het groepslid uit de groep is geweest, des te meer het als vreemde zal worden gezien.
Wanneer de verhoudingen binnen de groep zijn gewijzigd tijdens de afwezigheid van de aap, zal dat ook extra problemen geven.

De introductie moet bij voorkeur aan het begin van de dag plaatsvinden. De gehele dag is dan vrij om de dieren in de gaten te houden. Observaties zijn belangrijk om het slagen of mislukken van de introductie te bepalen en om in te grijpen in noodgevallen. De eerste paar uur na het loslaten van het dier zijn cruciaal voor het verdere verloop van de introductie.
In de meeste gevallen is het weekend geen goed tijdstip voor de introductie. Veel publiek zorgt voor extra onrust en er zijn vaak minder verzorgers aanwezig.
Daarnaast moeten warme dagen bij voorkeur worden vermeden. Door de stress kunnen kleine dieren namelijk snel oververhit raken.